Tekutý dusík

Až v 19. století se podařilo vědcům zkapalňovat plyny chlazením na extrémní teploty.

V dnešní době je užitečnost těchto procesů nepopiratelná. Dnes je téměř nemožné navštívit nemocnici a nepotkat se tváří v tvář láhvemi kapalného kyslíku. Kapalný dusík je v tomto prostředí rovněž široce používán například pro konzervaci tělesných tekutin či například k odstraňování bradavic.

Šéfkuchař Heston Blumenthal představil tekutý dusík ve světě molekulární gastronomie díky Peteru Barhamovi, profersorovi fyziky a autorovi knihy “The Science of Cooking”. V roce 2000 šéfkuchař restaurace “Fat Duck” ve Velké Británii servíroval pěnu kryogenizovanou tekutým dusíkem od začátku do konce přímo před hosty restaurace.

Při manipulaci s tekutým dusíkem je třeba být velmi opatrný. Plyn, udržovaný v kapalném stavu při teplotě -196°C, těká a odpařuje se. Musí být uskladňován v nádobách k tomu určených, jako je například Dewarova nádoba - dvoustěnná nádoba určená pro přechovávání zkapalněných plynů. Tekutý dusík může způsobit závažné omrzliny. Navíc je-li s ním manipulováno ve špatně větraných místnostech, může dojít až k udušení.

Věděli jste?

  • Tekutý dusík je získáván stlačením vzduchu a následnou rektifikací (vícenásobná destilace).
  • V roce 1902 bylo poprvé představeno vozidlo poháněné motorem na kapalný dusík.
  • Tekutý dusík je základem pro novou koncepci ekologických pohřbů. Tělo je zmrazeno a rozdrobeno na prach.

Supravodivost

  • Tekutý dusík se používá pro podchlazení některých materiálů pro navození stavu supravodivosti.